ENSK SK
 
 
 

Drôt

Spoločnosť Arcon dodáva širokú škálu radových pecí s nepretržitou prevádzkou, ktoré sú určené pre vysokouhlíkové patentovanie a kalenie, nízkouhlíkové žíhanie, odstránenie vnútorného pnutia, tepelnú difúziu a popúšťanie. Každá pec je navrhnutá na zákazku tak, aby spĺňala individuálne potreby výrobných prostredí našich zákazníkov.

 

Pece s fluidným lôžkom Olovené pece Linky na popúšťanie v oleji
     
Priamo vyhrievané pece   Mulfové a trubicové pece

 

 

Pece s fluidným lôžkom

 

FastHeat Fluidbed      FastHeat Fluid Bed


Spoločnosť Arcon dodáva pece s fluidným lôžkom, ktoré sú vybavené najnovšími technológiami fluidizácie a horenia a predstavujú technologickú špičku v dizajne pecí.
 

AKO TO FUNGUJE


Vo fluidnom lôžku sa zahrievajú viaceré pramene súvislého oceľového drôtu tak, že prechádzajú vodorovne cez lôžko obsahujúce fluidizované častice oxidu hlinitého. Cez dvojitú distribučnú sieť sa do dolnej časti lôžka zavádza vzduch a plyn. V lôžku dochádza k horeniu, čo zabezpečuje rýchly prenos tepla na pieskové častice a drôty. Lôžko je umiestnené medzi vlnité muflové steny zo zliatinovej ocele s vysokým obsahom niklu, ktoré sú špeciálne navrhnuté tak, aby odolali zaťaženiu spôsobovanému tepelnými cyklami.

Sú tu použité vrstvy materiálu z keramického vlákna, ktoré slúžia na izoláciu vonkajšej steny fluidného lôžka a zaisťujú tak nízku teplotu vonkajšieho povrchu a efektívnu prevádzku. Rám pece je zhotovený zo zváraných profilov z konštrukčnej ocele a hrubých panelov. Každé fluidné lôžko je špeciálne navrhnuté tak, aby spĺňalo výrobné požiadavky.

 

VÝHODY


Spoločnosť Arcon dodáva fluidné lôžka, ktoré sú navrhnuté pre vysokú rýchlosť prívodu drôtov s optimálnou rýchlosťou toku vzduchu a plynu. Vyvinutie závitového otvoru labyrintového ložiska prinieslo elimináciu nákladov na údržbu a tepelné straty, ktoré sú spojené s fluidnými lôžkami so "závesovou" koncepciou.

Nový systém vstrekovania paliva umožňuje použitie širokej škály plynov a zároveň zamedzuje problémom so spätným vzplanutím. Dokonca aj fluidizácia sa zabezpečuje prostredníctvom špeciálne navrhnutého rozvodného vzduchového potrubia, ktoré nahrádza nákladné a na údržbu náročné dlaždice, používané v starších koncepciách.

 

 

  View the Advantages of Fluidbed Furnaces Get Adobe Reader

 

Olovené pece

 

Lead Quench  Lead Quench

 

Žíhacia olovená pec

 

Spoločnosť Arcon dodáva žíhacie olovené pece, ktoré sú vyhrievané vo viacerých zónach na zaistenie rovnomernej teploty a rýchleho prenosu tepla na drôty. K dispozícii je systém na extrakciu dymu a voliteľné kryty, ktoré minimalizujú vplyv na životné prostredie a zvyšujú bezpečnosť.

 

    VLASTNOSTI

 • Vysoká rýchlosť prívodu drôtov
 • Nízke investičné náklady
 • Bezpečnosť individuálneho plameňa horáka
 • Vysoký redukčný pomer horenia
 • Možnosť využitia plynu, oleja alebo dvoch druhov paliva
 • Vyhrievaný výstupný stierací žľab
 • Dvojpanvová žíhacia olovená pec

 

 

Kaliaca olovená pec

 

Kaliace olovené pece využívajú čerpadlá tekutého kovu na rozptýlenie tepla zo zóny kalenia. Táto energeticky úsporná funkcia obmedzuje prívod tepla po dĺžke kúpeľa tým, že neustále recirkuluje olovo z horúcich do chladnejších častí pece. Dodatočné chladenie zabezpečuje regulované nútené prúdenie vzduchu cez ponorené chladiace trubice. Dolné vyhrievacie horáky poskytujú tepelný výkon pre spustenie a pre situácie výroby v malom objeme. Kaliaca pec je tiež vybavená dvoma ponorovými mechanizmami pre náročné podmienky a moderným spaľovacím a riadiacim systémom.

 

 

    VLASTNOSTI

 • Rýchle kalenie drôtov
 • Vyspelý chladiaci systém
 • Vyhrievaný výstupný stierací žľab
 • Ponorové mechanizmy pre náročné podmienky
 • Bezpečnosť individuálneho plameňa horáka
 • Možnosť využitia plynu, oleja alebo dvoch druhov paliva

 

 

Linky na popúšťanie v oleji

 

Oil Quench      Oil Tempering Line

 

Spoločnosť Arcon dodáva linky na popúšťanie v oleji, ktoré zvyčajne zahŕňajú austenitizačnú pec, kaliaci systém (na báze oleja alebo vody), stierací systém a popúšťaciu pec, za ktorými nasleduje vybavenie na chladenie a povrchovú úpravu. Spoločnosť Arcon môže dodať austenitizačné pece, ktoré na riadenie atmosféry využívajú buď priame vyhrievanie, fluidné lôžko, alebo muflovú trubicu. Po tejto vyhrievacej časti nasleduje proces rýchleho kalenia drôtov v chladiacom médiu. Toto vybavenie môže využívať olej na minerálnej báze alebo polymérne kaliace prostriedky na báze vody, ktoré sú tepelne regulované a recirkulované cez chladiace výmenníky tepla a filtre. Po zotretí drôty vstupujú do popúšťacej pece s fluidným lôžkom, je však možné použiť aj olovenú pec.

 

Priamo vyhrievané pece

 

 

Direct Fired Furnace Spoločnosť Arcon dodáva priamo vyhrievané pece, ktoré sú skonštruované pre súvislú radovú austenitizáciu alebo žíhanie viacerých prameňov drôtov. Pozdĺž oboch strán pecí sú namontované vysokorýchlostné horáky v šachovnicovom usporiadaní, ktoré zaisťuje vynikajúcu rovnomernosť teploty. Patentovaný spaľovací systém so "signálom spätnej väzby tlaku" poskytuje vysoký redukčný pomer a efektívnu viacnásobnú reguláciu horákov.

 

Pec je na zaručenie dlhej životnosti obložená viacerými vrstvami vysokokvalitného žiaruvzdorného materiálu, ktorý zaisťuje efektívnu prevádzku a nízku teplotu vonkajšieho povrchu na zaistenie bezpečnosti operátora. Puzdro pece je rozdelené do modulárnych jednotiek skonštruovaných z robustnej zváranej ocele s priskrutkovanými prírubami.

 

Mulfové a trubicové pece

 

Muffle Tube Furnace

Muflová pec zaisťuje austenitizáciu alebo žíhanie viacerých prameňov drôtov v ochrannom prostredí, ktoré zamedzuje tvorbe väčšiny okují. Pece sú vyhrievané vysokorýchlostnými horákmi namontovanými pozdĺž oboch strán v šachovnicovom usporiadaní, ktoré sa nachádzajú nad aj pod trubicovým priestorom. Horáky zabezpečujú vynikajúci prenos tepla i dobrú rovnomernosť teploty a sú riadené patentovaným spaľovacím systémom so "signálom spätnej väzby tlaku".

 

 

    VLASTNOSTI

 • Ochranná atmosféra
 • Muflové trubice zo špeciálnej legovanej nerezovej ocele
 • Bezpečnosť individuálneho plameňa horáka
 • Zapaľovanie horáka tlačidlom
 • Možnosť využitia plynu, oleja alebo dvoch druhov paliva