ENSK SK
 
 
 
Domov / Aplikácie / Neželezné kovy / Pneumatická doprava a vstrekovanie  

Pneumatická doprava a vstrekovanie

Non-Ferrous     Non-Ferrous


Priemysel neželezných kovov má mnoho potrieb v oblasti dopravy, pre ktoré sa dokonale hodia riešenia od spoločnosti Clyde Material Handling. Séria riešení pneumatickej dopravy a vstrekovania Clyde sa používa v celej sfére spracovania neželezných kovov vrátane aplikácií pre meď, nikel, zinok, cín, olovo, hliník a platinu a zahŕňa procesy ako autogénne tavenie, TSL, Mitsubishi, kúpeľový konvertor, anódové pece, panvové linky na hliník a uhlíkové závody.

 

VÝHODY ZARIADENÍ CLYDE URČENÝCH PRE TRH NEŽELEZNÝCH
KOVOV

 • Väčšia presnosť prívodu materiálu do procesov tavenia medi
 • 50% zvýšenie dennej prevádzkovej kapacity kúpeľovej taviarne vďaka stabilite
      procesu
 • Vyššia efektivita procesu tavenia - zaisťujúca ďalšie príjmy v miliónoch eur
 • 3% zvýšenie celkovej použiteľnosti kúpeľového taviarenského systému
 • 6% zvýšenie použiteľnosti vstrekovacieho systému v kúpeľových taviarňach
 • Dramatické zníženie časových prestojov systému - 15 dní ďalšej výroby ročne
 • Spätné získavanie hodnotných materiálov z procesu a pridávanie recyklovaných
      materiálov do procesu prostredníctvom ekologicky ohľaduplného vstrekovania

 

PNEUMATICKÁ DOPRAVA A PNEUMATICKÉ VSTREKOVANIE


Riešenia pneumatickej dopravy od spoločnosti Clyde Materials Handling dokážu zabezpečiť dopravu rôznych materiálov neobmedzeným, kontrolovaným a nepretržitým spôsobom s nízkou rýchlosťou, vďaka čomu sa spotrebúvajú malé objemy stlačeného vzduchu.

Riešenia pneumatického vstrekovania Clyde sa používajú na vstrekovanie širokej škály materiálov ako koncentrátov, rúd, kamienkov, bieleho kovu, kremeňa, uhlia, práškov, obnovených materiálov, iných prísad, oxidu hlinitého, fluoridov, kryolitov a recyklovaného šrotu vrátane elektronických materiálov priamo do jadra výrobných procesov neželezných kovov. Pre účinnosť procesu je nesmierne dôležitý trvalo stabilný a plynulý prívod materiálu, ktorý zaisťuje stabilitu procesu. To umožní dosiahnuť vynikajúcu úroveň návratnosti výroby.

 

SYSTÉM SPRACOVANIA A VSTREKOVANIA MEDENÉHO KONCENTRÁTU

Spoločnosť CMH vyvinula jedinečný systém spracovania a vstrekovania medeného koncentrátu, ktorý dokáže výrazne zvýšiť výstup z procesu tavenia medi. Toto riešenie možno využiť v kúpeľovej alebo autogénnej taviarni, vysokej alebo autogénnej peci, autogénnom konvertore, konvertore Noranda, konvertore Codelco CT, konvertore Pierce Smith a iných sekundárnych procesoch na dopravu alebo vstrekovanie práškov, prísad, uhlia a iných uhlíkov, palív alebo tavidiel.

Riešenia Clyde umožňujú dopravu medeného koncentrátu alebo akýchkoľvek iných látok súvisiacich s procesom tavenia, a to neobmedzeným, kontrolovaným a nepretržitým spôsobom s nízkou rýchlosťou, vďaka čomu sa spotrebúvajú malé objemy stlačeného vzduchu. Výsledkom je riešenie, ktoré spotrebúva minimálne množstvo energie a menej opotrebováva súčasti a potrubia systému, čím znižuje náklady na údržbu a zvyšuje použiteľnosť, spoľahlivosť a produktivitu systému.

Riešenia "Clyde Built" od spoločnosti Clyde dokázateľne poskytujú rýchlu návratnosť v rámci hutníctva medi a ponúkajú svojím klientom nasledujúce výhody:

 

 • Udržateľné ekonomické výhody
 • Vyššia použiteľnosť systému - riešenia Clyde poskytujú o 15 dní viac výroby ročne
 • Väčšia presnosť regulácie prívodu koncentrátu + 5 % až + 1 %
 • Stabilizácia riadenia procesu
 • Obmedzený prenos prachu do kyselinového zariadenia a zariadenia na čistenie plynu
 • Nižšie turbulencie a opotrebovanie žiaruvzdorného materiálu
 • Znížený potenciál produkcie prachu