ENSK SK
 
 
 
Domov / Aplikácie / Železo / Triedenie  

Triedenie

Rotex Screening

Triediče sú sebestačné výrobné triediace stroje určené na separáciu suchých materiálov podľa veľkosti častíc. Vďaka jedinečnému krúživému-vratnému pohybu ich takmer vodorovného sitového povrchu v spojení s pozitívnym čistiacim systémom sita poskytuje spoločnosť Arcon neobyčajne vysokú účinnosť a kapacitu. Všetky tieto vlastnosti sú výsledkom neustáleho vývoja v rámci stoviek aplikácií v mnohých priemyselných odvetviach.

 

Ropný koks

 

Ropný koks sú pevné zvyšky zostávajúce po destilácii ropných materiálov. Nachádza široké využitie v elektródach v elektrolytickej redukcii oxidu hlinitého na hliník a redukcii železnej rudy vo vysokých peciach. Ďalšie využitie nachádza ako prísada na zvýšenie obsahu uhlíka v kovoch. Objemová hmotnosť ropného koksu je 40 až 82 PCF (650 až 1300 kg/M3).

Triediče sú vybavené odolnými prvkami, ktoré ich chránia pred drsnosťou koksu. Medzi tieto prvky patrí obloženie odolné voči obrusovaniu na všetkých miestach dopadu, hrubá dolná panva a sitový drôt odolný voči obrusovaniu. Guľôčkový čistiaci systém sita  efektívne zabraňuje upchaniu sita a udržiava tak jeho účinnosť.

Viacdoskové triediče umožňujú triedenie viacerých produktových zložiek bez potreby výmeny sít. Triediče poskytujú presnú separáciu produktu požadovaných parametrov s maximálnym výnosom. Typické naloženia sa pohybujú od 10 t/h / m2 pri hrubom preosievaní a 2,5 až 7,5 t/h / m2 pri jemných až stredných veľkostiach produktu.

 

Kovové prášky

 

Zariadenia Arcon umožňujú triedenie kovových práškov, ako je napríklad železo, oceľ, meď, cín, olovo, zinok, nikel a hliník a produkujú rozdrobený materiál pre širokú škálu konečných použití vrátane spekaných kovových súčastí, spájkovacích práškov a prísad raketového paliva. Objemová hmotnosť týchto práškov sa pohybuje v rozmedzí od 70 PCF pri hliníku do 260 PCF pri železnom prášku.

Triedenie kovového prášku si často vyžaduje separáciu jemným sitom v sitovom rozsahu 100 až 325. Výrobcovia potrebujú veľmi vysokú účinnosť triedenia na dosiahnutie maximálneho výnosu presne rozdrobených zložiek. Pri separácii jemným sitom sa kapacita zvyčajne pohybuje v rozsahu 50 až 100 libier/hodinu (22,7 až 45,4 kg/h) na štvorcovú stopu plochy sita. Veľmi dôležitú úlohu zohráva tesnenie, ktoré zabraňuje úniku a kontaminácii medzi produktmi. Keďže kovové prášky majú tendenciu upchávať otvory sít, pre zabezpečenie nepretržitej účinnosti triedenia je mimoriadne dôležitý čistiaci systém sita. Drôtené sito sa musí neustále napínať, aby sa predišlo jeho rozťahovaniu a prehýbaniu.