ENSK SK
 
 
 
Domov / Aplikácie / Železo / Chlazení a čištění průmyslových plynů  

Chlazení a čištění průmyslových plynů

 

Chlazení a čištění průmyslových plynů

Nabízíme linky pro čištění průmyslových plynů na míru. Linka odstraňuje plynné znečišťující látky a prach. Používáme různé metody v závislosti na požadavcích.

 

Mokré FGD

Mokré FGD je kvůli své vysoké účinnosti, jednoduchosti a spolehlivosti nejpoužívanější technologie na čištění spalin v elektrárenském průmyslu, je ale také často používána na odstraňování kyselých složek z různých průmyslových plynů.

Technologii kterou nabízíme, je variace zpracování vápence v souladu s licenční smlouvou podepsanou s Institutem pro zpracování neželezných kovů a s Institutem chemického inženýrství a Polské vědecké akademie.

 

Polosuché FGD

Polosuché FGD, se vyznačuje nízkými investičními náklady a relativně nízkými provozními náklady. Mnoho aplikací nabízí optimální technologii na čištění plynu pro středně velké elektrárny.

Naše reference zahrnují aplikace tohoto procesu odstraňování kyselých složek z plynů, které vznikly spalováním paliv a jiných znečištěných průmyslových plynů.

 

Suché FGD

 Proces suchého čištění, který je charakterizován vstřikováním suchého vápna nebo sorbentu sodného, je méně nákladná alternativa účinnější mokré nebo polosuché metody. Doporučuje se pro aplikace, kde nejsou kriticky vysoké hodnoty nečistot.

 

Čištění plynu ve spalovnách

Nabízíme kompletní systémy na odstranění kyselých složek, prachu, dioxinů a těžkých kovů ze spalin v městských i v průmyslových spalovnách. V závislosti na typu aplikace používáme suché, polosuché, mokré FGD, nebo jejich kombinaci.

 

Pulzní-tryskové filtry

Již téměř dvacet let se úspěšně používají pulzní-tryskové filtry, které byly navrženy a dodávány AMK, na mnoha různých průmyslových zařízeních. Aby se filtry udržovaly na špici s nejnovějším vývojem ve výrobě, provozními technologiemi a výběrem materiálů, design filtů je neustále modernizován. Filtry se neustále vyvíjejí v závislosti na vývoji, který se aplikuje na nejnovějších modelech.

Filtry typů PF obsahuje řadu nových pulzně-tryskových filtrů:

  • Typy PFM, PFS a PFD – Kapsové filtry, optimální pro různý rozsah průtoku plynu
  • Typ PFP – Horizontální kapsové filtry
  • Typ PFC – Cyklonické kapsové filtry
  • Typ PFZ – Kompaktní lapače prachu navržené pro sila
  • Typ PFN – Plisované kapsové filtry
  • Typ PFK – Kazetové fitry

 

Každý filtr používaný v potencionálně výbušném prostředí je vybaven vhodným ochranným systémem. Pro nejrozšířenější aplikace, filtry AMK obsahují inovativní, shodná řešení, která kombinují nejefektivnější způsob odstraňování nečistot s nízkými provozními náklady. Tyto aplikace jsou chráněny patenty. 

Hlavními uživateli našich filtrů jsou zařízení zpracovávající cement, vápenec, neželezné kovy a také v metalurgii.

 

Chlazení průmyslových plynů

Naše chladiče mají robustní konstrukce, které jim umožňují fungovat v náročném výrobním prostředí. Používají se k chlazení žhavých plynů silně zněčištěných prachem. Povrch výměníku žhavých plynů, kde se používají CC chladiče, je vybaven mechanickým čistícím systémem, který je vhodný pro aplikace s výskytem potencionálně lepkavým plynem.

V průběhu let v souvislosti s výrobou a používáním systémů na chlazení a čištění plynu, AMK vyvinula tuto řadu chladičů plynu:

Chladiče typu CR - Trubkovité chladiče plynu, kde uvnitř proudí horký plyn, doporučované pro plyny mírně znečištěné nelepkavým prachem;

Chladiče typu CC - Chladiče plynu s plochým potrubím, kde horký plyn proudí na porvchu potrubí, s mechanickým čistícím systémem s povrchem výměníku žhavých plynů pro plyny silně zněčištěné lepkavým prachem;

Chladiče typu CP - Deskové chladiče plynu. Jedna z aplikací deskových chladičů plynu je výměník žhavých plynů mezi nezpracovanými (hrubými) a zpracovanými (čistými) spalinami v procesu suchého čištění.

 

Sprejové sušiče

Sprejové sušiče AMK se nachází v rotačních atomizérech a jsou používány ve výrobních technologiích. Tyto sušiče se instalují v průmyslových čističkách kde absorbují kyselé nečistoty. Tato zařízení jsou vybavena pokročilou technologií kontrolního systému a dodávají se jako samostatné jednotky, nebo jako součást komplexního systému.