ENSK SK
 
 
 
Domov / Aplikácie / Železo / Pneumatická doprava a vstrekovanie  

Pneumatická doprava a vstrekovanie

Spoločnosť Arcon dodáva ekologické riešenia spracovania materiálov s nízkymi nárokmi na energie a údržbu pre zákazníkov pôsobiacich v procesových výrobných prostrediach, v ktorých sa pracuje napríklad so železom alebo oceľou.

 

PNEUMATICKÉ VSTREKOVANIE

 

Pneumatic Injection Vessels Spoločnosť Arcon poskytuje riešenia pneumatického vstrekovania pre mnoho priemyselných odvetví a neustále zvyšuje produktivitu, spoľahlivosť, použiteľnosť a výkon systémov svojich klientov.

 

 

    VÝHODY PNEUMATICKÉHO VSTREKOVANIA

 • Lepšie riadenie procesu
 • Vyššia presnosť vstrekovania
 • Vyššia produktivita
 • Vyššia spoľahlivosť
 • Lepšie využitie suroviny

 

 

   
Rotofeed

Základná technológia, využívaná na presné, prispôsobiteľné a spoľahlivé vstrekovanie materiálu, sa nazýva Rotofeed. Technológia Rotofeed sa všeobecne používa pre jemnejšie, zrnité a práškové materiály, ktoré nemožno presne spracovávať s použitím závitovky. Medzi takéto materiály patrí napríklad práškové uhlie a medený koncentrát.

Rad RotoFeed je navrhnutý na efektívne nepretržité alebo dávkové vstrekovanie pevných materiálov do jedného alebo viacerých bodov. Tento systém vstrekuje materiály s presnosťou 2 % podľa objemu alebo 0,5 % podľa hmotnosti, v závislosti od použitej metódy regulácie - objemovej, resp. hmotnostnej. Zariadenia Rotofeed zvládajú spätné tlaky ochrannej nádoby až 50 barov a vzdialenosť vstrekovania je obmedzená len dostupným dopravným tlakom.

Systém RotoFeed nachádza široké využitie v oceliarenskom a železiarskom priemysle, kde zabezpečujte nepretržité vstrekovanie uhlia do vysokých pecí, čo znižuje potrebu použitia koksu a umožňuje vstrekovať drobné uhlie priamo do vysokej pece. Vstrekované množstvá dosahujú v priemere hodnotu 185 kg/tonu roztaveného kovu, avšak v niektorých prevádzkach sa vstrekuje až 210 kg/tonu.

 

 

 

Animácia znázorňuje systém Rotofeed, ktorý sa skladá z rotora namontovaného na zvislý hriadeľ umiestnený v skrini. Materiál prechádza z dávkovacej nádoby do podávača. Otáčaním podávača sa materiál prenáša do výstupu, kde je unášaný tokom vstrekovacieho plynu a prechádza cez potrubie do procesu.

 

Späť na začiatok Back to Top button

 

 

 

 

PNEUMATICKÁ DOPRAVA


Pneumatic Conveying

 

Technológia pneumatickej dopravy s hustou fázou je vhodná na dopravu náročných, brúsnych alebo drobivých materiálov a prepravu materiálov v potrubí v tvare prípojky s veľmi nízkou rýchlosťou. Výsledkom je minimálne opotrebovanie potrubí a oblúkov, čo zabezpečuje minimálnu údržbu a dlhú životnosť. Efektívne využívanie stlačeného vzduchu tiež prináša nízku spotrebu energie a prevádzkové náklady.

Rad pneumatických dopravných systémov s hustou fázou bol navrhnutý na poskytovanie jednoduchej a efektívnej metódy dopravy materiálu z jedného zberného miesta do jedného alebo viacerých prijímacích miest. Môžu sa využívať v železiarskom a oceliarenskom priemysle na dopravu takmer všetkých druhov sypkých pevných materiálov. K dispozícii sú systémy pre materiály s teplotou až 450 °C, rýchlosťou vyše 300 ton/hodinu a pre vzdialenosti až 1,5 míle (2,4 km) - to všetko v jednom potrubí.

 

    VÝHODY PNEUMATICKEJ DOPRAVY S HUSTOU FÁZOU

 • Nižšie nároky na energiu
 • Nižšie náklady na údržbu
 • Nižšie prevádzkové náklady
 • Vyššia produktivita
 • Vyššia spoľahlivosť
 • Nižšie riziko rozsypania materiálu
 • Menšia stopa systému
 • Možnosť rozšírenia aplikácie

 

 

Späť na začiatok Back to Top

 

 

 

 

VSTREKOVANIE UHLIA DO VYSOKÝCH PECÍ

 

Pulverised Coal Injection

Vstrekovanie uhlia v súčasnosti predstavuje všeobecne uznávaný postup na zníženie závislosti od metalurgického koksu a zníženie nákladov na výrobu železa.

Pred dvadsiatimi piatimi rokmi sa stali spoločnosti Clyde Materials Handling a Corus (pôvodne British Steel) priekopníkmi v oblasti vývoja pokrokového vstrekovania uhlia do vysokých pecí s použitím granulovaného uhlia namiesto tradičnejšieho práškového uhlia.

 

 

 

    VÝHODY VSTREKOVANIA GRANULOVANÉHO UHLIA (GCI)

 • Nižšie náklady na mletie
 • Nižšie náklady na sušenie
 • Lacnejšie prevádzkové náklady

 

 

V spolupráci so spoločnosťou Arcon sa teraz Clyde Materials Handling a Corus spoločne zasadzujú o využitie vstrekovania uhlia do vysokých pecí v iných oceliarňach po celom svete.

Clyde Materials Handling je jediná spoločnosť, ktorá dokáže ponúknuť tradičné vstrekovacie systémy práškového uhlia a aj pokrokovejšie vstrekovacie systémy granulovaného uhlia.

Druhú významnú výhodu týchto systémov predstavuje použitie vyspelej technológie vstrekovania. Spoločnosť Clyde Materials Handling vyvinula najvyspelejšie technológie vstrekovania Rotofeed a Rotoscrew, ktoré umožňujú spracovávať širokú škálu materiálov s tým istým vybavením. Tieto materiály zahŕňajú práškové uhlie, granulované uhlie, ilmenit, plasty, drvinu železnej rudy a akékoľvek iné práškové materiály, ktoré je potrebné vstrekovať do pece.

Umožňuje tiež dosiahnuť vysokú presnosť vstrekovaného množstva a presnosť v rámci jednotlivých výfuční, ktorá má hodnotu +/- 1 % pri meraní sekundu po sekunde. Takáto úroveň presnosti je kľúčová pre správnu distribúciu uhlia okolo pece a pre vstrekované množstvá vyše 150 kg/tonu roztaveného kovu.

 

Späť na začiatok Back to Top

 

 

 

 

ODSÍRENIE A ODLIEVANIE

 

Desulpherisation and Casting

Odsírenie zabezpečuje zvýšenie kvality produktu prostredníctvom zavedenia prísad do tekutých kovov. To potom umožňuje lepšie odlievanie privádzaním tavidla na odlievací stôl.

Je možné dodať aj prísady na odsírenie a zvýšenie kvality tekutého kovu. Systémy na presné vstrekovanie prísad ako horčíka a vápenca priamo do odlievacích paniev s roztaveným kovom je možné plne integrovať do prevádzok. Výsledkom je vyššia kvalita a účinnosť odlievania bez oneskorenia výroby alebo významných zmien v usporiadaní prevádzky.

 

Späť na začiatok Back to Top
 

 

 

 

ALTERNATÍVNA VÝROBA ŽELEZA

 

Alternative Iron Making

Spoločnosť Clyde Materials Handling preniesla svoje technológie do oblasti alternatívnej výroby železa. Dnes spolupracuje s viacerými uznávanými lídrami v odvetví ako napríklad VAI, POSCO a HIsmelt. Každému z nich boli dodané podávacie systémy pre suroviny, ktoré vďaka kombinácii presnosti a spoľahlivosti napomáhajú v stabilnej výrobe kovu s konzistentne vysokou kvalitou. Tieto systémy dodávané spoločnosťou Arcon spracovávajú uhlie, železné drviny, vápenec, rudu a prísady.

                              

 

 

 

Alternative Iron Making

 

Späť na začiatok Back to Top
  

 

  

 

NEPRETRŽITÉ VSTREKOVANIE ODLIEVACIEHO TAVIDLA

 

Continuous Casting Flux Injection Systém vstrekovania tavidla, vyvinutý na zlepšenie nepretržitého procesu odlievania, možno použiť na zvýšenie kvality kovu, zaistenie plynulej výroby a zníženie nákladov. Tento systém odoberá tavidlové materiály zo zásobníka a privádza ich stále a spoľahlivo na odlievací stôl. Tým vzniká nad roztavenou oceľou stabilná hladina tavidla, ktorá zamedzuje vzniku pretrhnutí, hrboľov a vniknutiu tavidla do kovu. To následne znižuje potrebu opravy povrchu a množstvo odpadového tavidla.

 

 

Späť na začiatok Back to Top

 

 

 

 

DOPRAVA PRACHU Z ODPADOVÉHO PLYNU

 

Off-Gas Dust Transfer Horúci a brúsny prach zo zariadení na čistenie plynu môže predstavovať pre tradičné mechanické dopravníky vážny problém. Pneumatická doprava ponúka spoľahlivú alternatívu, ktorá má ekonomickú prevádzku a zároveň je úplne uzatvorená.

 

 

Späť na začiatok Back to Top