ENSK SK
 
 
 
Domov / Aplikácie / Železo / Plochý Produkt / Súmerná moriaca linka s prerušovaným pohybom  

Súmerná moriaca linka s prerušovaným pohybom

Push Pull Pickling

Prerušované morenie je proces, v ktorom sa cievky za horúca valcovanej ocele posúvajú cez moriacu linku k navíjačke a naopak sa ťahajú navíjačkou. Cievky najskôr vchádzajú do rovnačky, kde sa cievka rozvinie, potom vstupujú do série moriacich nádrží kde sa pomocou kyseliny chlórovej (HCl) odstraňujú okovy (oxidy železa). Po morení sa pás opláchne a osuší. Potom je možné aplikovať rôzne povlaky a oleje spolu s pozdĺžnym strihaním a bočným orezávaním. Nakoniec sa pás navinie a zabalí.

Technológia prerušovaného morenia ponúka štandardnú flexibilitu, kapacitu a kvalitu, potrebné pre uspokojenie konštantne sa meniacich potrieb trhu s oceľou.

 

ŠTANDARDNÝ SYSTÉM OBSAHUJE:

Kyselinový systém

Acid System diagram

Kyselinový systém je navrhnutý tak, aby pripravoval kyslý kúpeľ v moriacich nádržiach. Skladá sa z kyselinovzdorných zariadení na skladovanie, cirkuláciu, ohrev, prísun a prečerpávanie.

 

 Oplachovací systém

 

Rinse System diagram

Oplachovací systém sa skladá zo série nádrží na odstránenie prenesenej kyseliny z pásu predtým ako opustí výrobnú časť. Jedinečný patentovaný oplachovací systém Stain-Free® ponecháva pás úplne ponorený z.

 

 Systém odsávania výparov

 

Fume Exhaust System diagram

Systém odsávania pár zbiera, čistí a odvetráva výpary z moriacich nádrží, oplachovacích nádrží, zásobných nádrží a recirkulačných nádrží. Je navrhnutý tak, aby presiahol regulačné environmentálne predpisy pre efektívnosť čistenia, emisie kyseliny chlorovodíkovej (HCl) a kvalitu vzduchu v uzavretých priestoroch. Komponentmi takéhoto systému sú čistič, ventilátor, vzduchotechnické potrubie, ovládacie prvky, eliminátor kvapiek a testovacie/inšpekčné porty na monitorovanie emisií.

VOLITEĽNÉ POLOŽKY OBSAHUJÚ:

 

Systém Turbo-Tunnel®

Konštrukcia patentovaného systému Turbo-Tunnel® spoločnosti Nelson Steel poskytuje najefektívnejší turbulentný moriaci systém. Tento unikátny systém vytvára veľké turbulencie v okolí pásu, najmä na hranách, kde je sú okovy najhrubšie. Konštrukcia Turbo-Tunnel® eliminuje prázdny priestor nad kyslým kúpeľom, redukuje odparovanie, tepelné straty a spotrebu kyseliny.

Turbo-Tunnel System

 

    VÝHODY SYSTÉMU TURBO-TUNNEL®

  • Znížená spotreba kyseliny
  • Znížená spotreba tepla
  • Lepšia kontrola nad výparmi HCl, tým sa redukujú náklady na údržbu budovy
  • Menší komín na výpary HCl
  • Skrátený čas morenia

 

Umývací systém

Umývací systém sa používa na odstránenie oleja a iných povlakov z pásu ešte pred vstupom do moriacich nádob a na zmytie kyseliny z pásu počas reverzácie linky. Tento systém je možné inštalovať ako jedno- či dvoj-nádržový.

Separácia oleja a systém obnovy zásad

Tento systém slúži na odstránenie uvoľneného a emulzifikovaného oleja z mycej recirkulačnej nádrže a na navrátenie čistej vody so zásadami do pracovnej mycej nádrže.

Systém zberu rozliatych tekutín

Účelom tohto systému je presmerovanie akejkoľvek tekutiny, ktorá sa nahromadí v chemickej odpadovej vani na najvhodnejšie miesto.

Systémy na úpravu vody

Tieto systémy upravujú vodu použitú na oplachovanie pre vypustenie do komunálneho kanalizačného systému a čističky odpadových vôd. Konštrukcia a integrácia úpravne oplachovacích vôd obsahuje usadzovaciu nádobu a nepresiakavé systémy. Všetky systémy na úpravu vody obsahujú najnovšie technológie čo zaručuje zhodu s miestnymi predpismi pre kvalitu odpadových vôd.

Kotlový systém

Tento kompletný systém generujúci paru dodáva vhodnú paru pre ohrev kyseliny a vody do všetkých systémov moriacej linky.

Systém prívodu vody

Tento systém predhrieva vodu zo zmäkčovačov a chemickej úpravne pred jej vstupom do kotla.

Kondenzačný systém

Tento systém sa používa na zber kondenzátu z výmenníkov tepla a opätovné použitie do kotlového systému.

Povlakový systém na báze suchých mazadiel

Tento systém poskytuje povlakovej jednotke množstvo druhov riešení so suchými mazadlami.

Sprchový oplachovací systém

Pred vyvinutím systému Stain-Free®, poskytoval sprchový oplachovací systém dostatočné pokrytie pásu vodou a tak efektívne odstránenie zostatkovej kyseliny. Tento systém je k dispozícii na požiadanie.

Oceľové konštrukcie

Tento komponent sa skladá z konštrukčných nosníkov, stĺpov, chodníkov, zábradlí, schodov a plošín skonštruovaných na podoprenie a prístup ku kompletnej moriacej linke.

Komínová veža

Komínová veža slúži na podoprenie komína a dodáva sa kompletná s chránenými rebríkmi a plošinami na dvoch poschodiach. Plošiny umožňujú prístup do kvapôčkového eliminátora a vzorkovacím portom, ktoré sú umiestnené na komíne.

Ochrana pred kyselinami

Systém ochrany pred kyselinami poskytuje ochranu pred koróziou od koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej (HCl) a žieraviny.