ENSK SK
 
 
 
Domov / Aplikácie / Železo / Plochý Produkt / Olejovače / Vlastnosti a výhody elektrostatiky  

Vlastnosti a výhody elektrostatiky

 

ROVNOMERNÉ NANÁŠANIE POVRCHOVEJ VRSTVY


Elektrostatika zabezpečuje, že rovnomerné nanášanie olejovej povrchovej vrstvy sa aplikuje na súčiastku s presne riadenou hmotnosťou povrchovej vrstvy, redukovanie počtu nepodarkov a zvýšeniespokojnosti zákazníkov.

 

Uniform coating

PODSTATNÁ ÚSPORA OLEJA

 
V porovnaní s ne-elektrostatickými metódami, vďaka vysokej účinnosti elektrostatika významne znižuje množstvo oleja/povlaku potrebného na kompletnú ochranu. Úspory na nákladoch za povlakový materiál sú značné a môžu mať za následok návratnosť investície za zariadenie menej ako rok.
   

FLEXIBILITA HMOTNOSTI POVRCHOVEJ VRSTVY

 
Elektrostatické aplikátory GFG Peabody sú schopné aplikovať hmotnosť povrchovej vrstvy od 10 mg/m2 až do viac ako 5 g/m2, ak je to potrebné. Z toho dôvodu je možné spracovávať na jedinom stroji veľké množstvo rôznych povlakovacích programov a druhov olejov (povlakov). Ak sa požiadavky na povlaky zmenia, tento stroj je schopný obyčajne zvládnuť tieto zmeny.
 

ŽIADNY MECHANICKÝ KONTAKT


Nenastáva žiadny mechanický kontakt s povlakovaným povrchom, čo robí riziko poškodenia povrchu bezvýznamným a spôsobuje minimálne opotrebenie stroja. Taktiež sa eliminuje nespojité alebo škvrnité pokrytie pásu, ktoré sa môže vyskytovať pri iných systémoch využívajúcich valce. Ďalej, predchádza sa odrážaniu valcov od nerovností povrchu, ako aj nákladnej údržbe valcov a ich ložísk.

Spray

   

ÚČINNOSŤ NANÁŠANIA MATERIÁLU TAKMER 100%


Všetok nepoužitý povlakovací olej je uzavretý v stroji a recykluje sa, čo dáva celkovú účinnosť veľmi blízko 100%. Takto sa dosahuje ďalšie znižovanie nákladov na povlakovací materiál.
   

DOKONALEJŠÍ TVAR CIEVKY A ZLEPŠENÉ PRACOVNÉ PROSTREDIE


Pretože je nadbytočnosť povlakového materiálu eliminovaná, neobjavuje sa presakovanie z cievok. Cievky si zachovávajú svoj tvar a napínanie zostáva stabilné. Navyše sa nemôže objaviť kapilárne odsávanie z bodov s vysokým tlakom (ktoré môže spôsobovať kruhové suché miesta). Vylievanie oleja na dlážku a v blízkosti strojov ako aj emisie z olejovej hmly sú efektívne eliminované, čo skvalitňuje pracovné prostredie a často má za následok znížené náklady za poistenie.

No oil seepage

   

MÁLO POHYBLIVÝCH ČASTÍ / NÍZKE NÁKLADY NA ÚDRŽBU


Elektrostatický systém nanášania povrchov GFG Peabody dosahuje svoje ciele použitím veľmi malého počtu pohyblivých súčastí. Z toho dôvodu sa vyžaduje minimálna údržba, prestoje sú minimálne, ďalej sa znižujú náklady.

 

GFG and Arcon company logos