ENSK SK
 
 
 
Domov / Aplikácie / Neželezné kovy / Tyče a rúry / Vyrovnávanie / Profilový vyrovnávač  

Profilový vyrovnávač

Section Straightener    Section Straightener

 

Arcon ponúka najširší rozsah vysokovýkonných profilových vyrovnávačov, ktoré sú momentálne na trhu. Rôzne druhy profilových vyrovnávačov obsahujú: s pevným stredom, s premenlivým stredom, mnoho-vláknové, dvoj-rovinné a medziplášťové. Takto obsiahli najširší rozsah železných a neželezných profilov, ktoré dokážu stroje Arcon vyrovnávať s požadovanou presnosťou a produktívnosťou.

Náš široký sortiment vysoko výkonných profilových vyrovnávačov je konštruovaný podľa platných štandardov pre valcovacie zariadenia. Tieto stroje majú robustný oceľový montovaný rám a môžu byť postavené pre jedno, dvoj, troj a premenlivé prevádzkové rýchlosti podľa individuálnych požiadaviek. Spoločným znakom pre všetky konštrukcie je pohon vrchných valcov pomocou hriadeľov vrchných pracovných valcov umožňujúcich voľbu motorického alebo manuálneho nastavenia.

 

VYROVNÁVAČE S PREMENLIVOU OSOVOU VZDIALENOSŤOU


Veľké valcové vyrovnávače s premenlivou osovou vzdialenosťou valcov sú určené pre širší rozsah prierezov ako je dosiahnuteľné so strojom s pevným stredom. Napríklad, stroj 11/18 má osi nastaviteľné medzi 1140 a 1780 mm a používa sa na vyrovnávanie rôznych valcovaných oceľových prierezov od uholníkov 150 x 150 mm až po veľmi ťažké štetovnice a veľké nosníky.

 

MNOHO-VLÁKNOVÉ VYROVNÁVAČE


Presné profilové vyrovnávacie stroje Arcon sa používajú po celom svete a poskytujú vysoké štandardy priamosti a povrchovej úpravy a riadenej povrchovej tvrdosti. Tam kde sú profily vyrovnávané sériovo, ihneď za chladiacim lôžkom valcovacej stolice, je často nutné použiť mnoho-vláknové vyrovnávanie aby sa udržal krok s výstupom z valcovacej stolice. Mnoho-vláknové vyrovnávanie sa pôvodne vykonávalo použitím strojov s konzolovým valcovým hriadeľom. Avšak, za účelom zlepšenia tuhosti a zabezpečenia rovnakej práce vykonanej na všetkých profiloch, začali sa používať stroje s medziplášťovou konštrukciou s možnosťou rýchlej výmeny valcov. V závislosti na požiadavkách produktivity môžu byť vyrovnávacie stroje buď široké a pomalé alebo úzke a relatívne rýchle.

 

DVOJ-ROVINNÉ A MEDZIPLÁŠŤOVÉ STROJE


Dvoj-rovinné stroje sa často používajú pre vyrovnávanie kruhových, štvorcových a šesťhranných materiálov, ktoré umožňujú vyrovnávanie v dvoch rovinách súčasne. Medziplášťová konštrukcia na vyrovnávanie štvorcových a kruhových predvalkov poskytuje v prípade požiadavky na dlhodobé spracovanie podobných profilov zvýšenie tuhosti. Valce sú montované medzi plášťami, ktoré umožňujú mať kratšie osové vzdialenosti a tak spracovávať širší rozsah prierezov ako obyčajne. Tieto stroje boli špecificky konštruované na vyrovnávanie predvalkov v oceliarňach.

 

 

TECHNOLÓGIA RÝCHLEJ VÝMENY

V snahe maximalizovať efektívnosť a minimalizovať prestoje, spoločnosť Arcon skonštruovala systém výmeny valcov, ktorý umožňuje výmenu celej sady 11 vyrovnávacích valcov do dvoch hodín. Inovatívny kazetový systém na výmenu valcov umožňuje vytiahnutie akéhokoľvek počtu vyrovnávacích valcov v jedenej kazetovej zostave. Pripravená je druhá kazetová zostava s predinštalovanými valcami zodpovedajúcimi nasledujúcej sérii výrobkov, čo umožňuje výmenu valcov vyrovnávača v čase kratšom ako pre valcovaciu stolicu, a tak sa znižujú potencionálne prestoje medzi výmenami veľkosti výrobkov na stolici.