ENSK SK
 
 
 

Olovené pece

Lead Quench  Lead Quench

 

Žíhacia olovená pec

Spoločnosť Arcon dodáva žíhacie olovené pece, ktoré sú vyhrievané vo viacerých zónach na zaistenie rovnomernej teploty a rýchleho prenosu tepla na drôty. K dispozícii je systém na extrakciu dymu a voliteľné kryty, ktoré minimalizujú vplyv na životné prostredie a zvyšujú bezpečnosť.

 

    VLASTNOSTI

 • Vysoká rýchlosť prívodu drôtov
 • Nízke investičné náklady
 • Bezpečnosť individuálneho plameňa horáka
 • Vysoký redukčný pomer horenia
 • Možnosť využitia plynu, oleja alebo dvoch druhov paliva
 • Vyhrievaný výstupný stierací žľab
 • Dvojpanvová žíhacia olovená pec

Kaliaca olovená pec

Kaliace olovené pece využívajú čerpadlá tekutého kovu na rozptýlenie tepla zo zóny kalenia. Táto energeticky úsporná funkcia obmedzuje prívod tepla po dĺžke kúpeľa tým, že neustále recirkuluje olovo z horúcich do chladnejších častí pece. Dodatočné chladenie zabezpečuje regulované nútené prúdenie vzduchu cez ponorené chladiace trubice. Dolné vyhrievacie horáky poskytujú tepelný výkon pre spustenie a pre situácie výroby v malom objeme. Kaliaca pec je tiež vybavená dvoma ponorovými mechanizmami pre náročné podmienky a moderným spaľovacím a riadiacim systémom.

 

    VLASTNOSTI

 • Rýchle kalenie drôtov
 • Vyspelý chladiaci systém
 • Vyhrievaný výstupný stierací žľab
 • Ponorové mechanizmy pre náročné podmienky
 • Bezpečnosť individuálneho plameňa horáka
 • Možnosť využitia plynu, oleja alebo dvoch druhov paliva