ENSK SK
 
 
 
Domov / Aplikácie / Železo / Drôt / Tepelné zušľachťovanie / Linky na popúšťanie v oleji  

Linky na popúšťanie v oleji

Oil Quench      Oil Tempering Line

 

Spoločnosť Arcon dodáva linky na popúšťanie v oleji, ktoré zvyčajne zahŕňajú austenitizačnú pec, kaliaci systém (na báze oleja alebo vody), stierací systém a popúšťaciu pec, za ktorými nasleduje vybavenie na chladenie a povrchovú úpravu. Spoločnosť Arcon môže dodať austenitizačné pece, ktoré na riadenie atmosféry využívajú buď priame vyhrievanie, fluidné lôžko, alebo muflovú trubicu. Po tejto vyhrievacej časti nasleduje proces rýchleho kalenia drôtov v chladiacom médiu. Toto vybavenie môže využívať olej na minerálnej báze alebo polymérne kaliace prostriedky na báze vody, ktoré sú tepelne regulované a recirkulované cez chladiace výmenníky tepla a filtre. Po zotretí drôty vstupujú do popúšťacej pece s fluidným lôžkom, je však možné použiť aj olovenú pec.