ENSK SK
 
 
 
Domov / Aplikácie / Železo / Drôt / Morenie  

Morenie

Pickling System

Spoločnosť Arcon dodáva modernú súpravu na vysokorýchlostné čistenie drôtov - viacetapový moriaci systém. Je zhotovený z kombinovaných materiálov, využíva vyspelú technológiu toku tekutín a jeho konštrukcia zaručuje spoľahlivosť a efektívne morenie pri minimálnej dĺžke. Tento ekologicky ohľaduplný systém má úplne uzatvorenú konštrukciu, ktorá zamedzuje úniku kyselinových výparov.

 

    VLASTNOSTI

 • Vysoko vírivý tok kyseliny
 • Viacetapové čistenie
 • Drôt vedený priamo cez systém
 • Dvojitá vodná tesniaca clona
 • Viacetapové kaskádové oplachovanie
 • Závitové a stieracie systémy 
 • Samovypúšťacie zásobníky kyseliny
 • Nenáročná údržba
 • Robustná konštrukcia

 

Kyselinová časť predstavuje najnovší vývojový pokrok v technológii čistenia v kyselinách. Starostlivo navrhnuté usporiadania toku efektívne rozkladajú hraničnú obalovú vrstvu opotrebovanej kyseliny v blízkosti drôtov a nepretržite tak privádzajú k povrchu drôtu čerstvú kyselinu. Rýchlosť morenia ďalej zvyšuje účinný čistiaci efekt vírivého toku kyseliny.

S ohľadom na súčasné problémy týkajúce sa šetrenia energie bola kyselinová časť navrhnutá vo forme série modulárnych etáp, pričom každá časť má samostatné, optimálne dimenzované čerpadlo odolné voči korózii, vírivý zásobník a recirkulačný okruh. Viacetapová koncepcia zaisťuje nižšiu spotrebu kyseliny vďaka efektívnemu „krokovaniu" úrovní koncentrácie kyseliny. Moriaci systém vďaka tomu dokáže efektívne používať kyselinu so silou iba 2 % HCl. Modulárny systém taktiež zaisťuje nižšie náklady na inventár náhradných dielov a odstraňuje potrebu nákladných záložných čerpadiel.

Spoločnosť Arcon dodáva dve vstupné a dve oplachovacie clony, ktoré recirkulujú vodu cez špeciálne čerpadlá odolné voči korózii. Tieto clony s laminárnym tokom efektívne utesňujú kyselinové výpary a zaplavujú oplachovacie zásobníky. Konečné oplachovanie drôtu sa vykonáva vysoko účinnou tlakovou vodnou sprchou.

 

    Voliteľné prvky

 • Kyselinový výmenník tepla
 • Regulačný systém koncentrácie kyseliny
 • Systém regulácie teploty
 • Balík chladiaceho systému
 • Balík počítačového rozhrania

 

  Pozrite si výhody vysoko vírivého morenia Get Adobe Reader